Phiên họp thứ V Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày: 18/01/2022

Thực hiện theo Quy chế làm việc của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học được ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐTTĐHKH ngày 29/3/2021 của Hội đồng trường Trường học Khoa học, sáng ngày 18/01/2022, Trường Đại học Khoa học tổ chức Phiên họp Hội đồng Trường (phiên họp thứ V, nhiệm kì 2020 – 2025). Buổi họp được diễn ra dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams với sự chủ trì của PGS.TS. Ngô Văn Giới - Chủ tịch Hội đồng Trường, cùng  sự góp mặt của các thành viên trong Hội đồng Trường là các cán bộ Trong và ngoài Trường.

 Tại phiên họp, PGS.TS. Ngô Văn Giới - Chủ tịch Hội đồng trường cùng các thành viên trong Hội đồng đã thông qua chương trình làm việc của phiên họp với các nội dung: Báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng trường; PGS.TS. Trịnh Thanh Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng trường Báo cáo kết quả giám sát năm 2021 và kế hoạch giám sát năm 2022); Báo cáo kết quả hoạt động của Nhà trường 3 tháng trước kỳ họp thứ 5 và 3 tháng sau kỳ họp thứ 5 (do PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo)...Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng trường cùng thảo luận và đưa ra góp ý cũng như biểu quyết đồng ý về các quy định; quy chế tổ chức hoạt của Hội đồng trường sửa đổi; quy chế làm việc của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chiến lược phát triển của Trường Đại học Khoa học đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án Vị trí việc làm;...

Sau buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên Hội đồng trường và các đại biểu đã đưa ra nhiều  ý kiến đóng góp thiết thực, có giá trị. Kết quả, Hội đồng trường đã thống nhất Quyết nghị chung với nhiều nội dung quan trọng về hoạt động của Nhà trường trong Quý I/2022 và trong năm 2022. Trong thời gian tới, Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học sẽ có những định hướng trọng tâm, cụ thể để xây dựng Nhà trường không ngừng phát triển, góp phần quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Một số hình ảnh tại phiên họp:

 

TNUS MEDIA