Nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Hằng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Viện Khoa học Xã hội.

Ngày: 08/05/2020

Ngày 07 tháng 5 năm 2020 tại Viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Hằng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ: “Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm phát triển bền vững tại tỉnh Thái Nguyên”. Người hướng dẫn khoa học: TS. Dương Đình Giám; TS. Lê Xuân Sang.

Những đóng góp của luận án:

Thứ nhất, Luận án luận giải được các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI theo hướng phát triển bền vững; trong đó làm rõ nhóm các nhân tố thuộc về nhà nước trung ương, nhóm các nhân tố thuộc về nhà nước địa phương và nhóm các nhân tố thuộc về doanh nghiệp.

Thứ hai, Luận án tổng hợp và đề xuất được bộ tiêu chí đánh giá tác động của FDI đến sự phát triển bền vững của một vùng lãnh thổ (quốc gia/địa phương) về cả 3 trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường.

Thứ ba, trên cơ sở đánh giá rõ thực trạng thu hút FDI tại tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua, Luận án đề xuất được các giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI gắn với mục tiêu phát triển bền vững cho giai đoạn tiếp theo, đến năm 2025.

Hội đồng đánh giá cao luận án, cũng như báo cáo trình bày của nghiên cứu sinh. Đây là một trong những công trình khoa học có ý nghĩa về lý luận, có thể áp dụng trong thực tiễn. Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành, đề nghị công nhận học vị và cấp bằng tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế phát triển.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Hằng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ , nâng tổng số đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ Tiến sĩ của Nhà trường lên 97/309 người. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Trường Đại học Khoa học.

- Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ:

Hội đồng nhận xét, đánh giá luận án TS của NCS

Thầy cô giáo chúc mừng NCS

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tặng hoa chúc mừng NCS 

Các thầy cô giáo trường ĐHKH chúc mừng NCS

Gia đình và bạn bè chúc mừng NCS

Các thành viên trong phòng chúc mừng NCS

 

Tác giả: Phòng Tổng hợp