Đảng ủy Trường Đại học Khoa học tổ chức kiểm tra nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2019

Ngày: 10/12/2019

Phát triển đảng viên mới là một nội dung quan trọng và thường xuyên của công tác xây dựng Đảng tại Trường Đại học Khoa học. Để công tác phát triển Đảng thật sự có chất lượng, Đảng bộ Trường Đại học Khoa học đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn đến giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức, trong đó, khâu tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Nhiều chương trình bổ ích, thiết thực, nhiều phong trào được tổ chức, phát động tại đơn vị như tình nguyện, hiến máu, thi đua dạy tốt học tốt, nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, phòng chống bạo lực… đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực từ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường. Đây cũng chính là sân chơi, là môi trường rèn luyện để các bạn rèn luyện, tu dưỡng, hoàn thiện mình. Từ đó, những quần chúng ưu tú là cán bộ, giảng viên, sinh viên được phát hiện, giới thiệu tham gia học tập lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” do Đảng ủy Đại học Thái Nguyên tổ chức.

Sau khi được nhận chứng chỉ lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng”, các quần chúng ưu tú sẽ tiếp tục trải qua quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng và qua đó tìm ra được những quần chúng ưu tú nhất để kết nạp Đảng. Tuy nhiên, để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, quần chúng ưu tú còn phải trải qua một thử thách nữa là kiểm tra nhận thức về Đảng do Đảng ủy Trường Đại học Khoa học tổ chức.

Chiều ngày 03/12/2019, 30 quần chúng ưu tú bao gồm 06 cán bộ, giảng viên và 24 sinh viên được tham gia kiểm tra nhận về Đảng. Kết quả thu được: 30/30 quần chúng đã vượt qua đợt phỏng vấn.

Thông qua đợt kiểm tra nhận thức về Đảng nhằm tiếp tục giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ cho quần chúng có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tôn chỉ, mục đích, về lý tưởng của Đảng, giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó, mỗi người xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi kiểm tra nhận thức về Đảng:

 

Tin bài Văn phòng Đảng ủy