Đại hội chi bộ Công tác HSSV nhiệm kỳ 2017 - 2020

Ngày: 10/10/2017

Ngày 24/9/2017, Chi bộ Công tác HSSV tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Đăng, Phó Bí thư Đảng ủy trường Đại học Khoa học.

Báo cáo kết quả tại Đại hội cho thấy, tính đến ngày 31/7/2017, Chi bộ có 10 đảng viên. Mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Chi bộ đã làm tốt công tác tư tưởng cùng với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất và nỗ lực cao của Ban Chi ủy, tập thể lãnh đạo phòng Công tác HSSV và của từng cán bộ, đảng viên, Chi bộ đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã đề ra.

Chi bộ đã quán triệt đầy đủ, kịp thời đến toàn thể đảng viên các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Các đảng viên của Chi bộ tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng: Chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Đăng đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, đồng thời yêu cầu tập thể Chi ủy cũng như tất cả các đảng viên trong Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 phải khắc phục những mặt còn tồn tại được nêu trong Dự thảo Báo cáo.

Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Phí Đình Khương tiếp tục giữ chức Bí thư. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phí Đình Khương, thay mặt Ban Chi ủy mới đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, đồng thời khẳng định, tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020 cùng đảng viên trong Chi bộ sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được đề ra trong Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Văn Đăng, phó Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Các Đảng viên tham gia bỏ phiếu

Đảng viên Chi bộ Công tác HSSV