Trao đổi sinh viên quốc tế trong chương trình thực hành hóa phân tích

Ngày: 23/07/2018

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên và Học viện Hồng Hà, Trung Quốc, Khoa Tự nhiên thuộc Học viện Hồng Hà cử 18 sinh viên ngành Hoá học tham gia chương trình thực tập về Hoá phân tích tại trường Đại học Khoa học từ ngày 16/7-30/7/2018, mở ra nhiều cơ hội trao đổi sinh viên quốc tế giữa hai trường trong tương lai.

Chương trình thực tập được triển khai có ý nghĩa quan trọng về tăng cường hợp tác về hoạt động đào tạo và NCKH giữa hai Trường, các CBGV và SV tham gia chương trình chia sẻ kinh nghiệm, học tập và giao lưu văn hoá, tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước.

 

Bởi vậy, Nhà trường đã giao cho Khoa Hoá học tiếp nhận, triển khai chương trình thực tập chi tiết, cử GV và SV giảng dạy và giúp đỡ cho sinh viên HV Hồng Hà. Chương trình thực tập về Hóa phân tích được thực hiện tại phòng Thí nghiệm Hóa học của Nhà trường. Thời gian tới, phòng thí nghiệm sẽ được tái đầu tư trong dự án của Bộ Giáo dục & Đào tạo với giá trị lên tới 35 tỷ đồng.

 

Các bạn Trương Thị Uyên và Đào Thị Thu Hà lớp Hoá dược K13, Nguyễn Văn Đàm Thiên lớp Hoá dược k14, Phạm Như Quỳnh, CoNS k13, Lưu Thị Diễn lớp CoNS K14 đã trực tiếp tham gia cộng tác viên giúp đỡ cho đoàn thực tập. Qua trao đổi với các bạn, ai cũng vui vẻ và đều khẳng định rằng kỹ năng ngoại ngữ được tăng lên đáng kể khi tham gia.

Chương trình tiếp nhận thực tập sinh từ nước ngoài đã được nhà trường triển khai nhiều năm nay, việc này tạo nên môi trường học tập và giao tiếp quốc tế cho sinh viên đang học tập tại Trường, giúp cho sinh viên tăng cường tiếng Anh và tìm hiểu ngoại ngữ khác.

Theo thoả thuận hợp tác giữa hai bên, phía Học viện Hồng Hà cũng sẽ tiếp nhận sinh viên của Đại học Khoa học sang thực tập ngắn hạn đối với các ngành tự nhiên và xã hội mà hai bên đang có, hứa hẹn mở ra rất nhiều cơ hội giao lưu quốc tế trong lĩnh vực khoa học cho các bạn sinh viên thời gian tới./.

Hoàng Lâm - Thu Hằng