Quyết tâm đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo chương trình Kỹ thuật xét nghiệm Y – Sinh

Ngày: 10/12/2019

Đổi mới chương trình đào tạo để đáp ứng với nhu cầu thực tiễn của xã hội là một trong những chủ trương được Trường Đại học Khoa học quán triệt, thực hiện mạnh mẽ đối với từng ngành học, trong đó có chương trình Kỹ thuật xét nghiệm Y – Sinh.

Riêng đối với chương trình đào tạo Kỹ thuật xét nghiệm Y- Sinh, đổi mới chương trình đào tạo không chỉ đơn giản là thay đổi thành phần của các môn học trong chương trình mà được đặc biệt nhấn mạnh ở nội dung của mỗi môn học. Sự thay đổi đó phải đảm bảo cung cấp những kiến thức nền tảng đồng thời phải bổ sung cho người học những kiến thức hiện đại, mang tính cập nhật và thực thực tiễn cao.

Bám sát chủ trương đó, ngay từ học kỳ đầu tiên của sinh viên năm thứ nhất,  sinh viên K17 theo học chương trình đào tạo Kỹ thuật xét nghiệm Y- Sinh đã được học ngay 3 học phần đặc trưng của ngành gồm: Tế bào học (lý thuyết), Thực hành tế bào học và Thực tế bệnh viện. Các học phần thực sự đã tạo lên sự hứng thú ngay từ đầu đối với người học trong định hướng ngành nghề đào tạo. Theo một chiều liên tục, sinh viên trước tiên được trang bị kiến thức lý thuyết về tế bào, sau đó được tiếp cận với những kiến thức thực hành nền tảng ở phần đầu của môn thực hành và cuối cùng là những kiến thức thực hành hiện đại. Đáng chú ý, một số bài thực hành hiện đại được thiết kế rất gần thực tế xét nghiệm vô sinh tại các bệnh viện hiện nay như: “Đánh giá tỷ lệ sống chết của tinh trùng”. Để đưa những bài thực hành vừa bám sát tình hình kỹ thuật xét nghiệm thực tế, vừa đảm bảo tính chuyên môn cao, tập thể giảng viên và kỹ thuật viên của Khoa CNSH đã có sự cố gắng và quyết tâm cao để tự học tập, nâng cao trình độ.

Ngay từ bước đi đầu tiên, những bài thực hành hiện đại gắn liền với việc áp dụng các thiết bị hiện đại đã được triển khai. Các sinh viên ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y – Sinh đã được trực tiếp thao tác trong các hệ thống buồng nuôi cấy an toàn sinh học cấp II; được vận hành các hệ thống nuôi cấy tế bào; được thao tác trên các hệ thống kính hiển vi huỳnh quang cũng như hệ thống phân tích tế bào hiện đại. Các cán bộ giảng viên cũng như kỹ thuật viên của Khoa đã cố gắng tổ chức sắp xếp đảm bảo từng sinh viên đều được trực tiếp thực hiện đầy đủ các bước của từng bài thực hành. Được học tập và thực hành trên các hệ thống hiện đại không chỉ mang lại sự hứng thú cho người học mà còn có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hiện nay.

Khoa Công nghệ Sinh học

Một buổi học thực hành tế bào học của sinh viên K17

Từng tốp (2 sinh viên/ nhóm) trực tiếp thao tác trong hệ thống An toàn sinh học cấp II

Các sinh viên sau khi tự chuẩn bị mẫu vật được trực tiếp thao tác trên hệ thống kính hiển vi huỳnh quang T2U.

Sinh viên được thực hành phân tích chu kỳ tế bào trên hệ thống phân tích tế bào hiện Flow cytometry

Sinh viên được tương tác với các sinh viên quốc tế đang thực hành nghiên cứu tại phòng thí nghiệm.