Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Ngô Mạnh Tưởng

Ngày: 23/05/2023

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ 

cấp Trường của NCS. Ngô Mạnh Tưởng

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS. Ngô Mạnh Tưởng.

Đề tài luận án: “Phương pháp không lưới thích nghi RBF-FD giải số bài toán Dirichlet cho phương trình Elliptic”.

Ngành: Toán ứng dụng;               

Mã số: 9 46 01 12.

Tập thể hướng dẫn:    

1 - GS.TS. Oleg Davydov.

2 - TS. Đặng Thị Oanh.

Thời gian: 9h00’ ngày 10 tháng 6 năm 2023.

Địa điểm: Phòng Hội thảo, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. 

Kính mời các nhà khoa học, các thầy cô giáo, học viên cao học, nghiên cứu sinh và những người quan tâm đến dự./.

File(s) đính kèm: