NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

Ngày: 27/09/2022

Chương trình đào tạo: NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA
Ngành đào tạo: Văn học (Literature)                           Mã ngành: 7229030
Trình độ đào tạo: Đại học                                           Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ: 135
Tổ hợp môn thi/xét tuyển: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00); Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01); Ngữ văn, Toán, GDCD (C14); Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu đào tạo chung

Đào tạo nguồn nhân lực có năng lực vận dụng nhuần nhuyễn kiến thức văn hóa, văn học và ngôn ngữ tiếng Việt vào các lĩnh vực báo chí, truyền thông, xuất bản, sáng tác, nghiên cứu, giảng dạy văn học, tiếng Việt và quản lý văn hóa.

2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức

Nắm vững kiến thức tổng quát, liên ngành của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; kiến thức về văn hóa và văn học Việt Nam và thế giới; kiến thức về tiếng Việt như một ngoại ngữ và công cụ truyền thông; kiến thức về lý luận văn học và viết sáng tạo trong các lĩnh vực sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật, báo chí và truyền thông.

Về kỹ năng

* Kĩ năng nghề nghiệp:

- Có kĩ năng chuyên nghiệp về viết bài quảng cáo, PR và kịch bản truyền thông.

- Có kĩ năng sáng tác văn học, kịch bản và viết báo.

- Có kĩ năng nghiên cứu ngôn ngữ và phê bình văn học, điện ảnh.

- Có kĩ năng giảng dạy tiếng Việt và văn học cho người Việt Nam và người nước ngoài.

* Kỹ năng mềm:

- Có kĩ năng quay phim và chụp ảnh phục vụ truyền thông.

- Thành thạo tin học văn phòng; có trình độ tiếng Anh giao tiếp cơ bản; có vốn tiếng Anh chuyên ngành đủ để đọc và dịch tài liệu về ngành.

- Có kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm; có nghiệp vụ văn phòng.

- Có khả năng cập nhật các kiến thức mới của ngành, nắm bắt kịp thời xu thế phát triển của thời đại.

Về thái độ

- Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; chấp hành đúng pháp luật Nhà nước; cầu thị, nghiêm túc và trung thực trong học tập, nghiên cứu và làm việc.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Chương trình đào tạo Ngôn ngữ và Văn hóa (ngành Văn học) được xây dựng bắt kịp hai xu hướng việc làm có thu nhập cao hiện nay của xã hội: đó là nhu cầu lớn về nguồn nhân lực truyền thông chuyên nghiệp (viết content quảng cáo, lên chiến lược PR cho hình ảnh của sản phẩm và doanh nghiệp) và nguồn nhân lực dạy tiếng Việt cho người nước ngoài ở Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài (theo hai hình thức trực tuyến và trực tiếp). Người tốt nghiệp cử nhân ngành Văn học (chương trình Ngôn ngữ và Văn hóa) có khả năng làm việc tại các vị trí đa dạng như:

- Chuyên gia truyền thông, viết quảng cáo, PR cho doanh nghiệp.

- Biên tập viên, phóng viên, người dẫn chương trình truyền hình.

- Giáo viên giảng dạy tiếng Việt và văn học Việt Nam cho người nước ngoài và người Việt.

- Nhà văn, nhà biên kịch.

- Nhà nghiên cứu văn học.

- Cán bộ quản lý văn hóa ở các cơ quan hành chính địa phương.

Ngoài ra, sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) ngành văn học và ngôn ngữ học.

III. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Văn phòng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa (P.102 – Nhà Hiệu bộ) – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

TS. Bùi Linh Huệ, SĐT: 0949.310.642                                TS. Hà Xuân Hương, SĐT: 0348.999.090

Web của Khoa: http://nnvh.tnus.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/nnvh.tnus