HƯỚNG DẪN DU LỊCH QUỐC TẾ (TIẾNG TRUNG QUỐC)

Ngày: 23/09/2022

Chương trình đào tạo: Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Trung Quốc)
Ngành đào tạo: Du lịch                          Mã ngành: 7810101
Trình độ đào tạo: Đại học                      Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ: 135
Tổ hợp môn thi/xét tuyển: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00); Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01); Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20); Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

Đào tạo các Cử nhân Du lịch có kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ lữ hành, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch bằng tiếng Trung Quốc theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao; có khả năng tự học, tự trau dồi kiến thức, cập nhật những kiến thức về lữ hành – hướng dẫn đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của ngành trong hiện tại và tương lai.

2. Mục tiêu cụ thể

- Có kiến thức và khả năng lập luận để phân tích, áp dụng các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về du lịch vào lĩnh vực hướng dẫn du lịch quốc tế.

- Có thái độ, kỹ năng cá nhân và sự chuyên nghiệp để tiếp cận, lập luận, phân tích, tư duy, tổng hợp và đề xuất sáng kiến, giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề trong thực tiễn chuyên môn hướng dẫn du lịch quốc tế.

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm để truyền đạt, đàm phán, thuyết phục, thiết lập tổ chức và lãnh đạo nhóm nhằm đạt tới mục tiêu đã đề ra trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn.

- Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành quy trình quản lý cơ sở kinh doanh nhà hàng – khách sạn với quy mô từ nhỏ đến vừa.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực để làm việc tại các vị trí:

 - Hướng dẫn viên du lịch quốc tế (tiếng Trung Quốc); hướng dẫn viên du lịch nội địa; hướng dẫn viên tại điểm; hoạt náo viên; MC; teambuildinger; sales tour, chuyên viên thiết kế tour.

- Quản lý, điều hành các phòng/bộ phận inbound, outbound, domestic, sự kiện… của các doanh nghiệp du lịch – lữ hành.

- Chuyên viên các phòng, ban, trung tâm của ngành Văn hóa - Thể thao - Du lịch từ địa phương đến trung ương.

- Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về du lịch.

III. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Văn phòng Khoa Du lịch (P.408 – Nhà Hiệu bộ) – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Trưởng Khoa: TS. Chu Thành Huy – 0945.374.116

Phụ trách Bộ môn Nhà hàng – Khách sạn: TS. Đỗ Thị Vân Hương – 0917.758.595

Phụ trách Bộ môn Lữ hành: ThS. Hoàng Thị Phương Nga – 0963.954.999

Email: dulich@tnus.edu.vn

https://www.facebook.com/tourismtnus