CÔNG TÁC XÃ HỘI

Ngày: 23/09/2022

Chương trình đào tạo: CÔNG TÁC XÃ HỘI

Ngành đào tạo: Công tác xã hội(Social Work)                            Mã ngành: 7760101
Trình độ đào tạo:  ĐẠI HỌC                                                        Thời gian đào tạo: 4 năm 
Tổng số tín chỉ: 136
Tổ hợp môn thi/xét tuyển: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00); Ngữ văn, Toán, GDCD (C14); Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01); Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Công tác xã hội (CTXH) có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo, nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để giải quyết các công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý, các quy luật tự nhiên và xã hội được đào tạo để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường xã hội; có phẩm chất đạo đức, cótinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng.

2. Mục tiêu cụ thể

- Có kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, pháp luật, ngoại ngữ, tin học, quốc phòng - an ninh để đảm bảo cơ hội học tập suốt đời.

- Có kiến thức nền tảng về cơ sở ngành và chuyên ngành CTXH để vận dụng vào việc giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn nghề nghiệp, phát triển bản thân và học tập suốt đời.

- Người học có năng lực nghiên cứu, thực hành kiến thức chuyên môn từ cơ bản đến chuyên biệt để giải quyết vấn đề và nâng cao năng lực cho con người.

- Có kỹ năng làm việc độc lập hoặc phối hợp làm việc theo nhóm, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong công việc.

- Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm và tin cậy trong công việc; Có năng lực tự học tập, tự tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

-   Chuyên viên tại các cơ quan quản lý từ cấp Trung ương đến địa phương thuộc ngành lao động – thương binh và xã hội;

-   Nhân viên công tác xã hội trong lĩnh vực y tế và bệnh viện, trường học, tư pháp;

-   Nhân viên, điều phối viên trong các tổ chức chính trị - xã hội như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ…;

-   Nhân viên công tác xã hội trong các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội;

-   Giáo viên can thiệp, trị liệu trong các cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật, tự kỷ,…

-   Cán bộ nghiên cứu tại các cơ quan nghiên cứu;các cơ sở giáo dục đào tạo công tác xã hội;

-   Tự khởi nghiệp thành lập các tổ chức cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong các lĩnh vực như trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, ..

III. ĐỐI TÁC SẼ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, THỰC TẬP

- Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên

- Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Tâm lý, Hỗ trợ và PTCĐ Thái Hà

- Trung tâm Khánh An Thái Nguyên

- UBND các cấp từ cấp xã tại tỉnh Thái Nguyên và khu vực lân cận

- Các trung tâm tham vấn tâm lý, phòng CTXH trong bệnh viện, trường học trong và ngoài địa bàn tỉnh Thái Nguyên

- Bệnh viện TW Thái Nguyên, Bệnh viện A tỉnh Thái Nguyên, Bệnh viện C tỉnh Thái Nguyên,…

- Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Thái Nguyên

- Hội người khuyết tật tỉnh Thái Nguyên

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên

- …

IV. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Văn phòng Khoa Khoa học xã hội và nhân văn (P.311 – Nhà Hiệu bộ) – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Phó Trưởng khoa: TS. Tạ Thị Thảo, SĐT: 0988.820.020

Website của Khoa: http://khxhnv.tnus.edu.vn/

Facebook của Khoa: https://www.facebook.com/ctxh.tnus

 Website Trường: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/

File(s) đính kèm: