KHOA HỌC QUẢN LÝ (QUẢN LÝ NHÂN LỰC)

Ngày: 23/09/2022

Chương trình đào tạo: QUẢN LÝ NHÂN LỰC 
Ngành đào tạo: Khoa học quản lý                     Mã ngành: 7340401
Trình độ đào tạo: Đại học                                  Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ: 135
Tổ hợp môn thi/xét tuyển: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00); Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01); Ngữ văn, Toán, GDCD (C14); Toán, GDCD, Tiếng  Anh (D84)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân ngành Khoa học quản lý, chuyên ngành quản lý nhân lực có kiến thức nền tảng về quản lý và chuyên sâu về quản lý nhân lực; có kỹ năng phân tích, phản biện và giải quyết các vấn đề về nhân sự trong tổ chức; có phẩm chất đạo đức, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng khởi nghiệp đáp ứng nhu cầu về nhân lực quản lý chất lượng cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu cụ thể của ngành Hàn Quốc học là trang bị cho người học đầy đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm làm nền tảng vững chắc cho sự thành công của cử nhân Hàn Quốc học. Cụ thể:

Về kiến thức

- Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, tin học để áp dụng các kiến thức đó vào cuộc sống, thực tiễn quản lý và quản lý nhân lực trong tổ chức.

- Cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về quản lý, chuyên sâu về quản lý nhân lực và kiến thức thực tế về quản lý, quản lý nhân lực để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, điều hành, giám sát hoạt động quản lý, quản lý nhân lực của cơ quan, tổ chức trong kỷ nguyên số.

-Trang bị cho người học những kiến thức nghiệp vụ về hoạt động quản lý như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng kỹ năng truyền thông, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng thực hiện công việc, nghiệp vụ văn phòng, kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý, tin học ứng dụng trong quản lý để áp dụng vào quản lý tổ chức, quản lý nhân lực trong tổ chức.

Về kỹ năng

- Người học được rèn luyện các kỹ năng như: như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng kỹ năng truyền thông, kỹ năng thực hiện công việc, lập luận, đàm phán, phản biện, thuyết phục trong hoạt động quản lý, quản lý nhân lực.

- Người học được rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp; các kỹ năng chuyên môn trong hoạt động quản lý, quản lý nhân lực của tổ chức.

-Người học có năng lực ngoại ngữ, tin học theo quy định của Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Khoa học.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Người học có tinh thần làm việc sáng tạo, quyết đoán, có tính kỷ luật, công minh, khách quan;

- Người học có thái độ nghiêm túc, khả năng tự chủ và làm việc với áp lực cao; nhìn nhận và đánh giá đúng vị trí, vai trò, chức năng của bộ phận chuyên trách về nhân lực trong tổ chức; phân tích và đánh giá các hoạt động quản trị nhân lực phù hợp với thực tiễn khách quan, tuân thủ pháp luật;

- Người học có tinh thần tập thể, đoàn kết, tự giác và lối sống lành mạnh; thể hiện trách nhiệm đối với đơn vị công tác và xã hội…

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Khoa học quản lý, chuyên ngành Quản lý nhân lực có thể đảm nhận các vị trí công việc sau:

- Nhân viên/chuyên viên phụ trách tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân lực trong các tổ chức, doanh nghiệp.

- Nhân viên/chuyên viên phụ trách tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chính sách phúc lợi trong các tổ chức, doanh nghiệp.

- Nhân viên/chuyên viên phụ trách an toàn lao động, quan hệ lao động, định mức lao động trong các tổ chức, doanh nghiệp.

- Nhân viên/chuyên viên Hành chính - Nhân sự trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.

- Giảng viên nghiên cứu, giảng dạy về Quản trị nhân lực trong các đơn vị đào tạo, tư vấn về Quản lý nhân lực.

III. ĐỐI TÁC SẼ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, THỰC TẬP

- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

- Sở/ Phòng Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội...

- Các lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Lao động – Việc làm, Hành chính - Nhân sự... trong các tổ chức, doanh nghiệp.

- Các đơn vị đào tạo, tư vấn về Quản lý nhân lực.

IV. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Văn Phòng Khoa Khoa Học Xã Hội và Nhân văn (P.311 – Nhà Hiệu bộ) – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

TS. Trần Thị Hồng - SĐT: 0978.427.903

ThS. Nguyễn Thanh Huyền: SĐT: 0374.221.772

Page Bộ môn KHQL: https://www.facebook.com/ManagementScienceThaiNguyen/

Website Trường: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/

File(s) đính kèm: