Trường Đại học Khoa học tổ chức các buổi Replication Workshop ToT2 “Du lịch sinh thái và phát triển bền vững”

Ngày: 23/03/2024

Trong 2 ngày 21/03/2024 và 22/3/2024, Nhóm thành viên Dự án ECOViP Trường Đại học Khoa học đã tổ chức các buổi Replication Workshop ToT2 với chủ đề “Du lịch sinh thái và phát triển bền vững” đến sinh viên, học viên và giảng viên của trường. Đây là nội dung trong kỳ tập huấn lần 2 thuộc khuôn khổ dự án ECOViP - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong du lịch sinh thái để hỗ trợ phát triển bền vững ở Việt Nam và Philippines.

Buổi Workshop đầu tiên vào 21/03/2024 hướng đến đối tượng là giảng viên và sinh viên khoa Du lịch. Các nội dung chủ đạo trong buổi Workshop bao gồm: Tổng kết báo cáo kết quả tập huấn lần 2 của Dự án tại Portp - Bồ Đào Nha cũng như tiến độ hoàn thành các gói công việc do nhóm thành viên dự án của trường Đại học Khoa học đang đảm nhiệm; giới thiệu và phân tích các khái niệm nền tảng, nguyên tắc cốt lõi của phát triển bền vững, vấn đề quản lý điểm đến, cách thiết kế các sản phẩm du lịch sinh thái theo hướng bền vững.

Buổi Workshop thứ hai diễn ra trong cả ngày 22/03/2024 dành cho đối tượng là sinh viên. Sinh viên tham dự được thực hành hoạt động xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức về du lịch sinh thái (SWOT) nói chung, ở Việt Nam nói riêng và trình bày ý tưởng về chiến lược phát triển, thiết kế các sản phẩm du lịch sinh thái theo hướng bền vững.

Hai buổi Workshop thu hút được hơn 40 cán bộ giảng viên, sinh viên quan tâm tham gia. Với các hoạt động tương tác tích cực đã phần giúp nâng cao nhận thức năng lực, thay đổi tư duy về phát triển bền vững trong ngành du lịch. Các buổi workshop là tiền đề cho các hoạt động tiếp theo của Dự án trong năm 2024 và 2025, dự kiến sẽ mang lại thêm nhiều những trải nghiệm và lợi ích thiết thực đến sinh viên, học viên và giảng viên của trường Đại học Khoa học.

Một số hình ảnh tại chương trình: