Các đối tác

Châu Mỹ

STT Quốc gia Tên đối tác Nội dung hợp tác
1 Nhật Bản Công ty CP Workshop Y Nhật Bản Thực tập nghề, việc làm, đào tạo
2 Thụy Điển Đại học  Linkoping  Dự án hợp tác về nâng cao năng lực giáo dục đại học với Đại học  Linkoping của Thuỵ Điển giai đoạn 2021-2024
3 Tây Ban Nha Đại học Valladolid Trao đổi giảng viên, nhân viên và người học
4 Đài Loan Đại học Trường Vinh - Hợp tác trên tất cả các lĩnh vực hai bên cùng có lợi
- Hợp tác nghiên cứu khoa học
- Trao đổi thông tin về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm
- Trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14