LUẬT

Ngày: 23/04/2024

Ngành đào tạo: LUẬT;                                 

Mã ngành: 7380101

Trình độ đào tạo: Đại học;         Loại hình đào tạo: Từ xa

Phương thức đào tạo: Truyền thống kết hợp E-Learning

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo được xây dựng nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật, dịch vụ pháp luật, thực tiễn pháp lý, có các kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp phù hợp. Sản phẩm của chương trình đào tạo là các Cử nhân luật có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức, có kiến thức và năng lực để có thể nghiên cứu cũng như giải quyết được các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực pháp luật, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trở thành cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước; luật sư, công chứng viên; thừa phát lại hoặc các chuyên gia nghiên cứu pháp lý; phụ trách công tác pháp chế trong doanh nghiệp; giảng viên chuyên ngành luật có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có năng lực tự học, tự nghiên cứu; có năng lực tư duy, sáng tạo, năng lực học tập ở bậc học cao hơn, có năng lực phản biện xã hội; tinh thần trách nhiệm cao trong nghề nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

- PO1: Có kiến thức lý luận và thực tiễn toàn diện, chuyên sâu về ngành Luật và vận dụng được các kiến thức đó vào giải quyết các tình huống thực tiễn trong lĩnh vực công tác.

- PO2: Có kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin; kỹ năng sử dụng Tiếng Anh trong hoạt động chuyên môn.

- PO3: Có kỹ năng và thái độ cá nhân, kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp; có kỹ năng nhận thức, tư duy, phân tích, đánh giá các vấn đề pháp lý nói chung; vận dụng kiến thức, kỹ năng vào nhận diện và giải quyết các tình huống thực tiễn trong lĩnh vực pháp luật đáp ứng vị trí việc làm.

- PO4: Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng soạn thảo các văn bản, đàm phán hợp đồng và các kỹ năng mềm trong giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- PO5: Có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm với xã hội, có năng lực tự chủ và trách nhiệm; thích ứng được với sự thay đổi của xã hội; hoàn chỉnh tri thức và kỹ năng nền tảng để tiếp tục học tập ở trình độ cao; tự lập nghiệp, có khả năng tự học, lập kế hoạch học tập, trải nghiệm.

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

2.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức: 

- Trình bày và giải thích được các kiến thức về chính trị; lịch sử; văn hoá - xã hội; giao tiếp; quản lý; môi trường; nghiên cứu khoa học; giáo dục thể chất; sử dụng kiến thức tin học, ngoại ngữ.

- Áp dụng kiến thức Lý luận về Nhà nước và pháp luật; pháp luật Hiến pháp, pháp luật Hành chính; pháp luật Hình sự và Tố tụng Hình sự; pháp luật Dân sự và Tố tụng Dân sự; pháp luật Thương mại, Lao động, Đất đai, Hôn nhân và Gia đình, Tài chính; pháp luật Quốc tế.

- Áp dụng các kiến thức lý luận và thực tiễn để giải quyết những vấn đề chuyên ngành thuộc một trong lĩnh vực pháp luật Hành chính, Hiến pháp, Dân sự, Hình sự, Kinh tế.

- Áp dụng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh trong hình thành bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao sức mạnh thể chất vào thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn và bảo vệ tổ quốc.

2.2. Chuẩn đầu ra về kĩ năng:

- Có kỹ năng phát hiện vấn đề pháp lý và mối tương quan giữa các vấn đề; liên hệ kiến thức chuyên ngành luật để giải quyết các vụ việc pháp lý thực tế; có kỹ năng hiểu, phân tích, đánh giá pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế; đưa ra giải pháp, khuyến nghị và đề xuất.

- Thực hiện thành thạo kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật; có kỹ năng tư vấn pháp luật; đàm phán, soạn thảo hợp đồng; giải quyết vụ việc dân sự, hình sự, kinh tế, hành chính.

- Có kỹ năng thành lập nhóm, hướng dẫn, giám sát, phối hợp thành viên trong nhóm giải quyết công việc hiệu quả.

- Có kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thể hiện ý kiến, bảo vệ quan điểm cá nhân; kỹ năng đặt vấn đề, giải quyết vấn đề trong giao tiếp; có kỹ năng thuyết minh và thuyết phục trong giao tiếp.

- Có kỹ năng sử dụng Tiếng Anh ở mức cơ bản; áp dụng một số thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành luật.

- Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định của cơ sở đào tạo.

- Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng ngoại ngữ theo quy định của cơ sở đào tạo.

2.3. Chuẩn đầu ra về mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, yêu nghề; tinh thần trách nhiệm với công việc; chủ động, tự tin trong công việc, dám làm dám chịu trách nhiệm.

- Xây dựng ý thức tự giác trong bồi dưỡng chuyên môn, học tập suốt đời để nâng cao trình độ, hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cần.

- Hình thành tính kiên trì, quyết đoán, linh hoạt; biết quản lý thời gian và nguồn lực; có khả năng xây dựng mục tiêu cá nhân đối với việc phát triển nghề nghiệp và có kế hoạch thực hiện mục tiêu đó; có tư duy phản biện, tư duy hệ thống, có khả năng tự học.

- Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích công cộng; có tinh thần thượng tôn pháp luật.

3. Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức toàn khóa

3.1. Thời gian đào tạo: 

- Từ 4 đến 5 năm: thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Từ 2 đến 3,5 năm: thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành, cao đẳng, đại học hoặc đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học. 

3.2. Khối lượng kiến thức toàn khóa:

- Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: 135 tín chỉ. 

- Đối với thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học: Hội đồng chuyên môn xem xét chuyển đổi sang tín chỉ của những học phần trong chương trình đào tạo. Hội đồng chuyên môn công nhận chuyển đổi khối lượng tốt đa không vượt quá 50% khối lượng học tập của chương trình đào tạo.

Xem thêm thông tin tại website Khoa Luật: https://law.tnus.edu.vn

File(s) đính kèm: