Thông báo kết quả thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ (tiếng Trung) cho sinh viên hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Khoa học đợt tháng 01 năm 2024

Ngày: 01/03/2024