Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Minh Trang

Ngày: 22/11/2022

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Minh Trang

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS. Nguyễn Minh Trang

Tên đề tài luận án: “ Một số phương pháp lặp giải bài toán không điểm chung”

Ngành: Toán ứng dụng;               

Mã số: 9 46 01 12.

Tập thể hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trương Minh Tuyên 

                                2. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Thời gian: 9h00’ ngày 10 tháng 12 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường tầng 5 (nhà Hiệu bộ), Trường Đại học Khoa học – ĐHTN.

Kính mời các nhà khoa học, các thầy cô giáo, học viên cao học, nghiên cứu sinh và những người quan tâm đến dự./.