Thông báo lịch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên chính quy và hệ văn bằng hai ngành Ngôn ngữ Anh của Trường ĐHKH đợt tháng 3 năm 2023

Ngày: 27/03/2023