Kế hoạch V/v khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cuối khóa về chất lượng chương trình đào tạo, năm 2023.

Ngày: 19/05/2023