Trường Đại học Khoa học có thêm 03 cán bộ, giảng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2022

Ngày: 17/11/2022

Danh sách cán bộ Trường Đại học khoa học đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2022 gồm:

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền
2. PGS.TS. Văn Hữu Tập
3. PGS.TS. Kiều Quốc Lập

Các Phó Giáo sư của Trường Đại học Khoa học được công nhận đợt này đều là những nhà khoa học, nhà giáo đã có nhiều đóng góp cho hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường; Có nhiều công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế, được các Hội đồng khoa học từ cấp Cơ sở đến Hội đồng Quốc gia thẩm định, nhất trí thông qua với sự đồng thuận cao. 03 cán bộ được công nhận lần này đã nâng tổng số Giáo sư, Phó Giáo sư của Trường Đại học Khoa học  lên 14 người. Đây chính là nguồn lực quan trọng để tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định thương hiệu của Nhà trường, góp phần vào việc thực hiện chiến lược đổi mới căn bản và toàn diện của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Nhận thức rõ sự thành công của mỗi giáo viên trong công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học là sự khẳng định của Nhà trường trong việc cam kết nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần vào thắng lợi chung của nền giáo dục nước nhà, Vì vậy, công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, khuyến khích học tập, nghiên cứu khoa học dành cho mỗi giáo viên, giảng viên luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Nhà trường. Trong những năm vừa qua, trình độ của đội ngũ giáo viên Trường Đại học Khoa họcđã và đang góp phần không nhỏ làm nên uy tín của Nhà trường.

Trường Đại học Khoa học chúc mừng các tân Phó Giáo sư và hy vọng các thầy  sẽ tiếp tục phấn đấu, xứng đáng với chức danh được công nhận và bổ nhiệm. Các Phó Giáo sư sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm của mình trong công tác chuyên môn, là những nhà khoa học hàng đầu dìu dắt thế hệ đi sau, cống hiến nhiều hơn nữa cho Nhà trường, cùng chung tay phát triển đưa TNUS lên tầm cao mới.