Tọa đàm "Nhận thức mới về cuộc kháng chiến chống mỹ 1954 - 1975"

Ngày: 19/01/2018

Nhằm trang bị thêm cho sinh viên kiến thức, cách nhìn nhận đánh giá về một số sự kiện lịch sử trong điều kiện mới. 19h ngày 15/1/2018, Bộ môn Lịch sử đã mời Đại tá - PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà (Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng) đến nói chuyện về quan điểm mới của các nhà nghiên cứu về một số sự kiện lịch sử trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975).  

Nội dung của buổi tọa đàm tập trung vào 2 chủ đề:

- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

- Trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 (từ tối 18/12/1972 đến ngày 29/12/1972).  

Đại tá - PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà đã cung cấp cho sinh viên ngành Lịch sử - Du lịch những quan điểm mới khi đánh giá sự kiện “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968’. Trí tuệ, tinh thần kiên cường bất khuất của nhân dân ta trong trận chiến 12 ngày đêm với Đế quốc Mỹ trên bầu trời Hà Nội.

Sau hơn 2 giờ nói chuyện, buổi Tọa đàm thành công tốt đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnhbuổi tọa đàm:

 

GV Nguyễn Đại Đồng – BM Lịch sử