Hội nghị CB,VC Khoa Luật và Quản lý xã hội năm học 2017-2018

Ngày: 11/10/2017

Ngày 7/10/2017, tại phòng họp 2, Trường ĐHKH, Khoa Luật và Quản lý xã hội đã tổ chức Hội nghị CB,VC năm học 2017-2018. Có 5 tham luận và nhiều ý kiến góp ý tâm huyết và thiết thực được trình bày tại Hội nghị. Hội nghị đã biểu quyết các chỉ tiêu chính và bầu 12 đại biểu tham dự Hội nghị CB,VC cấp trường trong thời gian tới.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng như Trưởng phòng KT&ĐBCLGD – ThS.Nguyễn Thế Vinh, Kế toán trưởng, Trưởng phòng KHTC- Nguyễn Thu Hằng, Phó Trưởng phòng HC-TC - ThS Hoàng Ngọc Tuất, Phó Trưởng phòng CTHSSV- TS. Nguyễn Anh Hùng, Chủ tịch Công đoàn phòng QTPV- ThS Hoàng Cao Nguyên... và đông đủ các CB,GV của khoa Luật và QLXH.

TS. Lê Thị Ngân- Trưởng khoa Báo cáo kết quả hoạt động của Khoa trong năm học 2016-2017

Báo cáo Tổng kết công tác năm học 2016-2017 của Khoa do TS Lê Thị Ngân- Trưởng khoa trình bày đã cho thấy, trong năm học qua, Khoa Luật và QLXH đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong hoạt động chuyên môn, NCKH cũng như trong các hoạt động đoàn thể khác. Hiện Khoa có 34 CB,GV, giảng dạy 31 học phần cho khoa và các ngành khác trong trường; trực tiếp quản lý 2.172 sinh viên, tham gia tích cực các hoạt động do nhà trường và các cấp tổ chức... Bên cạnh đó, Khoa cũng gặp phải một số khó khăn trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ giảng dạy, coi chấm thi, công tác giáo viên chủ nhiệm lớp do số lượng sinh viên của Khoa đông, trong khi đa số GV trẻ, đang học thạc sĩ, tiến sĩ và hoặc đang nghỉ chế độ thai sản... Tuy nhiên, với sự nỗ lực, cố gắng, các GV trong Khoa đã đoàn kết, hỗ trợ tích cực lẫn nhau, khắc phục khó khăn, duy trì tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao phó.

Phát biểu tham luận của ThS. Nguyễn Kim Phương về công tác đào tạo

Phát biểu tham luận của ThS. Nguyễn Thanh Huyền về công tác NCKH

 Để tham góp cho hoạt động của khoa nói riêng và nhà trường nói chung, CB,GV của khoa đã tích cực đưa ra những ý kiến rất sát thực về nhiều lĩnh vực công tác như xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo; thành lập bộ phận tiếp nhận thông tin việc làm của SV; hoặc nâng cao hơn nữa sự phối hợp giữa phòng chức năng và khoa chuyên môn trong việc triển khai công tác quản lý SV, giải quyết kịp thời, khoa học các chế độ chính sách cho SV, quan tâm đến cơ sở vật chất của KTX; hay đề nghị nhà trường tăng chỉ tiêu đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở, linh hoạt và mềm dẻo hơn nữa trong việc chỉnh sửa, bổ sung ngân hàng đề, quan tâm đến đời sống tinh thần của CB,VC bằng nhiều hình thức, hoạt động văn hóa, thể thao phong phú và mang tính quần chúng....Các ý kiến được chia sẻ cởi mở và nhận được sự góp ý, phản hồi tích cực từ các đại biểu và đồng nghiệp trong khoa.

Trưởng phòng KT&ĐBCLGD Nguyễn Thế Vinh trao đổi tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm học 2016-2017 và các GV trúng tuyển nghiên cứu sinh trong năm 2017 cũng được lãnh đạo khoa quan tâm và khích lệ kịp thời.

Trao Giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động Công đoàn

Chúc mừng các GV trúng tuyển nghiên cứu sinh

Sau hơn 3 giờ trao đổi, thảo luận, Đoàn chủ tịch đã biểu quyết các chỉ tiêu chính của Phương hướng công tác năm học 2017-2018 như: Phấn đấu đạt danh hiệu tập thể LĐXS 02 giảng viên dự tuyển Nghiên cứu sinh, 09 NCS học tập đúng tiến độ, 01 NCS bảo vệ luận án đúng tiến độ, 60% - 70% đạt chứng chỉ tiếng Anh theo quy định, 100% các giảng viên được dự giờ, đánh giá, có ít nhất 30 bài báo khoa học, tổ chức thực hiện ít nhất 03 seminar khoa học/ năm, tổ chức dự giờ chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp, tăng cường hoạt động ngoại khóa gắn liền với chuyên môn... Các chỉ tiêu đã được Hội nghị thống nhất biểu quyết 100%, điều đó cho thấy sự quyết tâm của tập thể CB,GV trong việc nỗ lực, phấn đấu hoàn thành hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh và phát triển.

Tập thể nữ CB,GV nữ Khoa Luật&QLXH chụp ảnh lưu niệm

Vũ Vân - Khoa Luật và QLXH