Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Anh năm 2023

Ngày: 27/05/2023
00:00 / 01:00

Ngày 26/5/2023, thực hiện kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2022-2023, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên xây dựng Kế hoạch đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Anh năm 2023.

Hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra nói riêng cũng như hoạt động đào tạo của Trường Đại học Khoa học đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá khách quan và những góp ý quý báu từ đội ngũ chuyên gia, nhà sử dụng lao động và giảng viên mời ngoài Đại học Thái Nguyên. Tại buổi khai mạc và đánh giá chuyên môn, về phía chuyên gia, nhà sử dụng lao động, giảng viên mời tham gia đánh giá chuyên môn ngành Ngôn ngữ Anh có TS. Đặng Thị Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên; ThS. Lèng Thị Thu Trang, Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục Lê Gia. Về phía Nhà trường có TS. Ngô Văn Định, Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLGD - Trưởng ban Thư ký; PGS.TS. Vũ Xuân Hòa, Trưởng phòng Đào tạo; TS. Cao Duy Trinh, Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký, Hội đồng đánh giá chuyên môn và sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh (Khóa 17) được lựa chọn đủ điều kiện tham gia hoạt động.

Trong khuôn khổ của hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2023 tại Trường Đại học Khoa học, công cụ và hình thức đánh giá như sau: Về đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học: Nhà trường tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học cho toàn bộ sinh viên tốt nghiệp, là căn cứ để xét sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp; đồng thời là căn cứ đánh giá tổng quát về năng lực ngoại ngữ, tin học của sinh viên và để so sánh giữa các chương trình đào tạo của Nhà trường. Về đánh giá chuyên môn: Hội đồng đánh giá chuyên môn thực hiện phỏng vấn và chấm điểm theo chủ đề được chọn. Số lượng chủ đề là 15 chủ đề đối với các ngành có số lượng sinh viên tham gia đánh giá dưới 20 sinh viên và 20 chủ đề đối với các ngành có số lượng sinh viên tham gia đánh giá trên 20 sinh viên, phần trình bày của sinh viên là 60 điểm và phần phỏng vấn là 40 điểm trên thang điểm 100. Các chủ đề đánh giá mang tính tổng hợp kiểm tra được kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, thái độ của sinh viên. 

          Đánh giá mức độ đáp ứng của sinh viên sắp tốt nghiệp so với chuẩn đầu ra đã được xây dựng và công bố là một hoạt động quan trọng, nhằm phát hiện những điểm chưa phù hợp giữa chương trình đào tạo với chuẩn đầu ra. Kết quả đánh giá và những góp ý quý báu của đội ngũ chuyên gia, nhà sử dụng lao động, giảng viên mời ngoài Đại học Thái Nguyên là căn cứ để Nhà trường cải tiến chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Đồng thời, hoạt động này nhằm đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên trong hoạt động đổi mới quản lý giáo dục đại học dựa trên cách tiếp cận theo chuẩn đầu ra.                                                                                                                                                                       

Một số hình ảnh của hoạt động:

Hà Như Quỳnh - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục