Thông cáo báo chí Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2021

Ngày: 20/10/2021

Sau thành công của Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc những năm vừa qua, năm 2021, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên vinh dự được lựa chọn là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2021.

Thời gian, địa điểm diễn ra hội nghị: ngày 24 tháng 10 năm 2021, tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên (Trường ĐHKH). Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Hội nghị là diễn đàn khoa học công nghệ để các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên từ các trường Đại học, Cao đẳng, các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học và các lĩnh vực liên quan,  được gặp gỡ, trao đổi, trình bày những kết quả, thành tựu nghiên cứu mới nhất cũng như  phát triển các ý tưởng nghiên cứu mới.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2021 diễn ra dưới hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn cho các đại biểu tham dự hội nghị. Đại biểu tham dự trực tuyến dự kiến từ 500 - 700 người. Hội nghị có 4 tiểu ban như: Công nghệ Gene, Protein và Tế bào; Công nghệ Sinh học Nông nghiệp; Công nghệ Sinh học Y Dược; Công nghệ Vi Sinh và Môi trường. Phiên toàn thể có 04 báo cáo trình bày về những thành tựu nổi bật của ngành Công nghệ sinh học hiện nay cũng như vai trò của Công nghệ sinh học trong việc phòng, chống dịch Covid-19. Có 26 báo cáo được lựa chọn từ gần 100 báo cáo đăng ký để báo cáo trực tiếp tại các tiểu ban chuyên môn. 197 báo cáo toàn văn được phản biện bởi các nhà khoa học trong cả nước; được đăng tải trong tuyển tập Báo cáo khoa học của Hội nghị. Đặc biệt Hội nghị có sự hiện diện của nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực Công nghệ Sinh học ở Việt Nam.

Thường trực Ban Tổ chức hội nghị Công nghệ Sinh học năm 2021 gồm có: PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng – Hiệu trưởng Trường ĐHKH – Trưởng ban; GS.TS. Lê Trần Bình – Chủ tịch Hội Công nghệ Sinh học Việt Nam, Hội các ngành Sinh học Việt Nam – Phó Trưởng ban; PGS. TS. Phạm Thị Phương Thái – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKH – Phó Trưởng ban; TS. Nguyễn Phú Hùng – Trưởng Khoa Công nghệ Sinh học, Trường ĐHKH và các nhà khoa học uy tín tham gia điều hành các tiểu ban của hội nghị.

* Liên hệ chuyên môn: TS. Nguyễn Phú Hùng – Trưởng Khoa Công nghệ Sinh học, Trường ĐHKH. ĐT: 0818.432.886.

* Liên hệ Truyền thông: ThS. Ngô Ngọc Linh – Giám đốc Trung tâm Truyền thông – Đối ngoại và Tuyển sinh, Trường ĐHKH. ĐT: 0981.971.666.                                      

Website: https://cnsh2021.tnus.edu.vn.

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ