Những dấu ấn về hoạt động đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018

Ngày: 24/05/2018

          Từ ngày 19/5 đến ngày 23/5/2018, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên triển khai đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra đối với chương trình đào tạo cử nhân Hóa dược và cử nhân Công tác xã hội.

          Hoạt động đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra nói riêng cũng như hoạt động đào tạo của Trường Đại học Khoa học đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá khách quan và những góp ý quý báu từ đội ngũ chuyên gia, nhà tuyển dụng và giảng viên mời ngoài Đại học Thái Nguyên. Trong buổi khai mạc và đánh giá chuyên môn sáng ngày 23/5/2018, đại diện Đại học Thái Nguyên có TS. Phạm Văn Hùng - Trưởng ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục. Về phía đoàn chuyên gia, nhà tuyển dụng, giảng viên mời tham gia đánh giá chuyên môn ngành Hóa dược có PGS.TS. Từ Bình Minh và TS. Nguyễn Thế Dũng, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN; Ông Trần Trung Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Alpha Coach (ACTS), Hà Nội; Ông Phạm Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại ATH, Hà Nội; Ông Phạm Khắc Tiệp, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị 2H, Hà Nội; Bà Vũ Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm Thái Nguyên. Về phía đoàn chuyên gia, nhà tuyển dụng, giảng viên mời tham gia đánh giá chuyên môn ngành Công tác xã hội có TS. Lưu Hồng Minh, Trưởng khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; TS. Phạm Tiến Nam, Trưởng Bộ môn Công tác xã hội, Khoa KHXH hành vi và GDSK, Trường Đại học Y tế Công cộng; TS. Lê Thu Hiền, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Ông Nguyễn Thành Đạt, Tổ chức Giáo dục và Nhân lực châu Âu - ICOEuro; Bà Lê Thị Phương Thúy, Trưởng phòng Tư vấn và Hỗ trợ phát triển, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển; Bà Trần Bảo Khánh, Phó Trưởng phòng Can thiệp và Hỗ trợ - Trung tâm Công tác xã hội Thái Nguyên. Về phía Trường Đại học Khoa học có GS.TS. Lê Thị Thanh Nhàn - Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Trịnh Thanh Hải - Trưởng phòng Đào tạo cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo, Hội đồng đánh giá chuyên môn, lãnh đạo các đơn vị và sinh viên tham gia hoạt động đánh giá.

          Trong khuôn khổ của hoạt động đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra tại Trường Đại học Khoa học, Hội đồng đánh giá chuyên môn của Nhà trường sẽ chấm điểm và phỏng vấn những nội dung liên quan đến chủ đề được chọn dưới dạng vấn đáp, phần trình bày của sinh viên 60 điểm và phần phỏng vấn 40 điểm trên thang điểm 100. Các chủ đề đều mang tính tổng hợp để kiểm tra được kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm, thái độ của sinh viên (căn cứ theo Quyết định số 101/QĐ-ĐHKH ngày 10/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo); và Hội đồng đánh giá của Đại học Thái Nguyên sẽ đánh giá tin học, ngoại ngữ cho toàn bộ sinh viên được chọn theo bộ đề thi chung (xây dựng theo hướng dẫn của Công văn số 670/ĐHTN ngày 22/5/2013).

          Đánh giá mức độ đáp ứng của sinh viên sắp tốt nghiệp so với chuẩn đầu ra đã được xây dựng và công bố là một hoạt động quan trọng, nhằm phát hiện những điểm chưa phù hợp giữa chương trình đào tạo với chuẩn đầu ra. Kết quả đánh giá và những góp ý quý báu của đội ngũ chuyên gia, nhà tuyển dụng, giảng viên mời ngoài Đại học Thái Nguyên là căn cứ để Nhà trường cải tiến chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Đồng thời, hoạt động này nhằm đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên trong hoạt động đổi mới quản lý giáo dục đại học dựa trên cách tiếp cận theo chuẩn đầu ra.                                                                                                                                     

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động: 

ThS. Nguyễn Trường Sơn - Phó Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCLGD, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự

TS. Phạm Văn Hùng - Trưởng ban Khảo thí & ĐBCLGD, Đại học Thái Nguyên phát biểu khai mạc 

PGS.TS. Trịnh Thanh Hải - Trưởng phòng Đào tạo giới thiệu về Nhà trường và hoạt động đánh giá chuẩn đầu ra

Hội đồng đánh giá chuyên môn ngành cử nhân Hóa dược

Hội đồng đánh giá chuyên môn ngành cử nhân Công tác xã hội

Hoạt động đánh giá chuẩn đầu ra về tin học và ngoại ngữ

Toàn cảnh khai mạc hoạt động đánh giá chuẩn đầu ra năm 2018

Ảnh lưu niệm giữa các chuyên gia cùng Nhà trường và Quý đại biểu

Tin và ảnh: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD