Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của SV khóa 14, 15 và 16 học kỳ II (2018-2019) Phòng Công tác HSSV 25.10.2019
2. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thi cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1, B2 chuẩn đầu ra đối với học viên thạc sĩ, NCS của Trường ĐHKH đợt tháng 10/2019. Phòng Đào tạo 23.10.2019
3. Thông báo v/v mức thu học phí năm học 2019-2020 và phương thức nộp học phí của học viên cao học Khóa 13. Phòng Kế hoạch - Tài chính 23.10.2019
4. Thông báo v/v nộp tiền Ký túc xá học kỳ I năm học 2019-2020 sinh viên Phòng Kế hoạch - Tài chính 23.10.2019
5. Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa 14, 15 và 16 năm học 2018-2019 Phòng Công tác HSSV 23.10.2019
6. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 10 năm 2019. Phòng Đào tạo 22.10.2019
7. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 10 năm 2019. Phòng Đào tạo 22.10.2019
8. Quyết định v/v thành lập Ban khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018. Phòng Công tác HSSV 22.10.2019
9. Quyết định v/v điều động sinh viên đi học Giáo dục quốc phòng. Phòng Công tác HSSV 22.10.2019
10. Thông báo V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy định tạm thời về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với cán bộ, sinh viên tại Trường ĐHKH. Phòng Tổng hợp 18.10.2019
11. Thông báo V/v thay đổi kế hoạch đào tạo Phòng Đào tạo 18.10.2019
12. Thông báo V/v cử sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020. Phòng Công tác HSSV 18.10.2019
13. Thông báo V/v tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020. Phòng Tổng hợp 18.10.2019
14. Thông báo V/v kế hoạch điều tra việc làm của sinh viên K12, tốt nghiệp năm 2018. Phòng Công tác HSSV 18.10.2019
15. Thông báo V/v trưng bày sản phẩm KHCN và posters tại lễ khai giảng năm học 2019-2020. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 18.10.2019
16. Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Phòng Đào tạo 18.10.2019
17. Thông báo v/v rà soát danh sách dự kiến được hưởng chế độ chính sách học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên các khóa 14, 15,16,17 Phòng Công tác HSSV 15.10.2019
18. Thông báo V/v đề nghị khen thưởng sinh viên tiêu biểu năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 14.10.2019
19. Thông báo v/v thực hiện giờ làm việc mùa đông. Phòng Tổng hợp 10.10.2019
20. Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Phòng Đào tạo 10.10.2019