Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội. Phòng Đào tạo 20.03.2019
2. Thông báo V/v tham gia góp ý vào Dự thảo Quy định về thực tập tốt nghiệp đối với đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Khoa học. Phòng Đào tạo 20.03.2019
3. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 03 năm 2019. Phòng Đào tạo 12.03.2019
4. Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 03 năm 2019 Phòng Đào tạo 12.03.2019
5. Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét học vụ HK I năm học 2018-2019. Phòng Đào tạo 12.03.2019
6. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét học vụ HK I năm học 2018-2019. Phòng Đào tạo 12.03.2019
7. Thông báo V/v quyết toán thuế TNCN năm 2018 và cá nhân tự quyết toán thuế TNCN năm 2018. Phòng Kế hoạch - Tài chính 11.03.2019
8. Thông báo V/v thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 11.03.2019
9. Thông báo V/v sử dụng hệ thống email tên miền riêng TNUS.EDU.VN Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 11.03.2019
10. Thông báo V/v góp ý vào dự thảo quy định về việc quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Trường ĐHKH. Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 11.03.2019
11. Quyết định v/v thành lập Đội bóng đá sinh viên Trường ĐHKH tham dự Giải thể thao Sinh viên Việt Nam (VUG) năm học 2018-2019. Đoàn thanh niên 07.03.2019
12. Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10, K11, K12, K13 đợt tháng 03 năm 2019 hệ chính quy Phòng Đào tạo 05.03.2019
13. Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi Học kì I (2018-2019) Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 05.03.2019
14. Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên trường ĐHKH. Phòng Đào tạo 01.03.2019
15. Quyết định Ban hành Quy định quản lý học viên, sinh viên đi học tập và thực tập ở nước ngoài của Trường ĐHKH. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 01.03.2019
16. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 02 năm 2019 Phòng Đào tạo 01.03.2019
17. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2019 Phòng Đào tạo 01.03.2019
18. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2019 Phòng Đào tạo 01.03.2019
19. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2019. Phòng Đào tạo 01.03.2019
20. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 02 năm 2019 tại Điện Biên. Phòng Đào tạo 01.03.2019