Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v cử sinh viên Nguyễn Thị Kiều Anh đi học tại Đại học Valladolid, Tây Ban Nha năm 2018. Phòng Công tác HSSV 18.12.2018
2. Quyết định Thông báo v/v khen thưởng đối với Sinh viên xuất sắc, Sinh viên giỏi hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 10 năm 2018. Phòng Công tác HSSV 18.12.2018
3. Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2018 đối với CBVC và NLĐ Phòng Hành chính - Tổ chức 18.12.2018
4. Thông báo v/v nghỉ Tết dương lịch năm 2019. Phòng Hành chính - Tổ chức 18.12.2018
5. Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kì I năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 13,14,15,16 Phòng Công tác HSSV 14.12.2018
6. Thông báo V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy định về đào tạo liên thông trình độ đại học của Trường ĐHKH-ĐHTN Phòng Đào tạo 14.12.2018
7. Thông báo tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông năm 2018 Phòng Công tác HSSV 13.12.2018
8. Thông báo V/v triển khai rà soát tên đề tài KLTN và phân công GV hướng dẫn KLTN cho sinh viên khóa 13,14. 11.12.2018
9. Kế hoạch v/v tổ chức khám sức khỏe định kì cho CB, giảng viên, viên chức năm 2018. Phòng Hành chính - Tổ chức 10.12.2018
10. Thông báo V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy định về công nhận chuyển đổi kết quả học tập đã tích lũy của người học được bảo lưu khi theo học các chương trình đào tạo liên thông của Trường Đại học Khoa học - ĐHTN Phòng Đào tạo 10.12.2018
11. Quyết định v/v ban hành Quy định quản lý, sử dụng phòng họp, phòng hội thảo, hội trường và phòng khách của Trường Đại học Khoa học. Phòng Hành chính - Tổ chức 09.12.2018
12. Lịch thi đánh giá năng lực tiếng anh từ bậc 3 - bậc 5 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (9/12/2018) Phòng Đào tạo 07.12.2018
13. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 16 Phòng Đào tạo 06.12.2018
14. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 15 Phòng Đào tạo 06.12.2018
15. Thông báo v/v nộp học phí còn nợ của sinh viên lớp liên thông từ CĐ lên ĐH ngành Luật K2. Phòng Kế hoạch - Tài chính 05.12.2018
16. Báo cáo kết quả công tác triển khai "Ngày pháp luật VN " năm 2018 Trường ĐHKH. Phòng Thanh tra - Pháp chế 05.12.2018
17. Thông báo V/v kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ năm 2018 (đợt 2) Phòng Thanh tra - Pháp chế 05.12.2018
18. Quyết định v/v quy định làm việc đối với cán bộ tham gia Ban thư ký giúp việc cho Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh đại học năm 2019. Phòng Hành chính - Tổ chức 05.12.2018
19. Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên trường ĐHKH. Phòng Đào tạo 05.12.2018
20. Thông báo v/v thực hiện nội quy ra vào cơ quan. Phòng Hành chính - Tổ chức 01.12.2018