Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 -2020 khóa 16 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 09.07.2020
2. Quyết định v/v công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 14 (2016-2020) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 09.07.2020
3. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 09.07.2020
4. Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch nội địa và Quốc tế tháng 7/2020. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 09.07.2020
5. Quyết định về việc chi trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2019 - 2020 (Đợt bổ sung) cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14, 15, 16, 17 Phòng Công tác HSSV 04.07.2020
6. Quyết định về việc chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 (Đợt bổ sung) theo Thông tư liên tịch số 35 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14, 15, 16, 17 Phòng Công tác HSSV 04.07.2020
7. Quyết định về việc miễn giảm học phí học ký II năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung) cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14, 15, 16, 17 Phòng Công tác HSSV 04.07.2020
8. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 17 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 03.07.2020
9. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 16 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 03.07.2020
10. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 14, đợt 2 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 03.07.2020
11. Thông báo v/v điều chuyển chỗ ở đối với sinh viên ở nội trú dãy nhà K14 phục vụ nâng cấp, sửa chữa phòng ở ký túc xá. Phòng Công tác HSSV 02.07.2020
12. Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 01.07.2020
13. Danh sách xét tốt nghiệp K14 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 01.07.2020
14. Danh sách xét tốt nghiệp K13 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 01.07.2020
15. Danh sách xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 01.07.2020
16. Danh sách xét tốt nghiệp K11 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 01.07.2020
17. Danh sách xét tốt nghiệp K10 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 01.07.2020
18. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2019-2020 khóa 17 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 01.07.2020
19. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2019-2020 khóa 16 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 01.07.2020
20. Thông báo lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019-2020 khóa 14, đợt 2 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 01.07.2020