Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên khóa 13, 14 và 15 Phòng Công tác HSSV 23.08.2018
2. Quyết định về việc đồng ý cho sinh viên Đinh Thị Mai Chi được quay trở lại học tập. Phòng Công tác HSSV 23.08.2018
3. Thông báo V/v thay đổi số tài khoản Phòng Kế hoạch - Tài chính 23.08.2018
4. Thông báo v/v nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phòng Hành chính - Tổ chức 22.08.2018
5. Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác HSSV và Giáo viên chủ nhiệm năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 22.08.2018
6. Thông báo v/v xét tuyển bổ sung lần 1 hệ đại học chính quy năm 2018 Phòng Đào tạo 17.08.2018
7. Quyết định về việc đồng ý cho sinh viên Nguyễn Kim Cương quay trở lại học tập. Phòng Công tác HSSV 10.08.2018
8. Thông báo V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy trình thực hiện công tác quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ theo ISO. Phòng Đào tạo 10.08.2018
9. Thông báo V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy trình thực hiện công tác quản lý đào tạo trình độ Tiến sĩ theo ISO. Phòng Đào tạo 10.08.2018
10. Thông báo về việc để xe đúng nơi quy định. Phòng Hành chính - Tổ chức 10.08.2018
11. Thông báo V/v nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng. Phòng Thanh tra - Pháp chế 09.08.2018
12. Thông báo V/v nâng cao công tác tiếp dân. Phòng Thanh tra - Pháp chế 09.08.2018
13. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Công tác xã hội. Phòng Đào tạo 09.08.2018
14. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện. Phòng Đào tạo 09.08.2018
15. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện. Phòng Đào tạo 09.08.2018
16. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện. Phòng Đào tạo 09.08.2018
17. Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 09.08.2018
18. Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2018 theo kết quả thi THPT Quốc gia Phòng Đào tạo 05.08.2018
19. Thông báo v/v cấp học bổng cho tân sinh viên trường Đại học Khoa học khóa 16 (trúng tuyển năm 2018) Phòng Công tác HSSV 04.08.2018
20. Thông tư Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao dẳng sư phạm Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 03.08.2018