Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo Vv hướng dẫn tổng kết và bình xét các danh hiệu Thi đua - Khen thưởng năm học 2017 - 2018. Phòng Hành chính - Tổ chức 04.06.2018
2. Quyết định v/v thành lập Trung đội Dân quân tự vệ Trường Đại học Khoa học năm 2018. Phòng Công tác HSSV 04.06.2018
3. Danh sách sinh viên đủ điểu kiện đạt chứng chỉ GDTC Phòng Đào tạo 04.06.2018
4. Danh sách sinh viên chưa đủ điểu kiện đạt chứng chỉ GDTC Phòng Đào tạo 04.06.2018
5. Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 6/2018 hệ chính quy Phòng Đào tạo 02.06.2018
6. Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp K9, K10, K11 đợt tháng 6/2018 hệ chính quy Phòng Đào tạo 02.06.2018
7. Thông báo V/v chấm điểm theo tiêu chí thi đua năm học 2017 - 2018. Phòng Hành chính - Tổ chức 31.05.2018
8. Thông báo Học bổng Lãnh đạo Nhật Bản IATSS Forum 2019. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 29.05.2018
9. Quyết định v/v sửa đổi và bổ sung một số điều thuộc Quy định về công tác quản lý đào tạo sau đại học của Trường ĐHKH được ban hành kèm theo Quyết định số 1026/ QĐ - ĐHKH ngày 07/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHKH. Phòng Đào tạo 29.05.2018
10. Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Phạm Đức Văn được quay trở lại học tập. Phòng Công tác HSSV 29.05.2018
11. Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 12, 13, 14 và 15 học kỳ I năm học 2017 - 2018. Phòng Công tác HSSV 29.05.2018
12. Thông báo v/v nhận đơn xin rút học phí đối với sinh viên đã hoàn thành chương trình học. Phòng Kế hoạch - Tài chính 27.05.2018
13. Thông báo v/v tổ chức cuộc thi " Tái chế nhựa phế liệu". Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất 27.05.2018
14. Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình. Phòng Đào tạo 27.05.2018
15. Thông báo v/v thu học phí học kỳ hè năm học 2017 - 2018 của sinh viên. Phòng Kế hoạch - Tài chính 27.05.2018
16. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2018. Phòng Đào tạo 23.05.2018
17. Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở thực hiện từ năm 2017. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 23.05.2018
18. Thông báo v/v sinh viên khóa 8, 9, 10 và 11 nhận bằng tốt nghiệp. Phòng Công tác HSSV 22.05.2018
19. Quyết định v/v thành lập Tổ xây dựng đề án Tăng cường cơ sở vật chất, năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu và đổi mới hoạt động NCKH, CGCN trong các cơ sở GDĐH và GDNN giai đoạn 2017-2025 Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 21.05.2018
20. Thông báo V/v cử CBGV tham gia huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2018. Phòng Công tác HSSV 21.05.2018