Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v tạm dừng giảng dạy và học tập kỳ hè năm học 2018-2019 để phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia. Phòng Đào tạo 18.06.2019
2. Thông báo v/v mức thu học phí học kỳ II lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện học tại Trung tâm KTTH - HNDN và GDTX tỉnh Lào Cai. Phòng Kế hoạch - Tài chính 15.06.2019
3. Danh sách sinh viên tốt nghiệp K7, K9, K10, K11, K12, K13, K14 đợt tháng 06 năm 2019 hệ chính quy Phòng Đào tạo 07.06.2019
4. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên K13, K14 học kỳ II (năm học 2018-2019) Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 07.06.2019
5. Kế hoạch đánh giá sinh viên năm thứ nhất theo chuẩn đầu ra. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 07.06.2019
6. Thông báo V/v xác minh các chứng chỉ phục vụ xét tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2019 Phòng Công tác HSSV 05.06.2019
7. Thời khóa biểu học kỳ hè đợt 2 năm học 2018 - 2019 Phòng Đào tạo 04.06.2019
8. Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội Phòng Thanh tra - Pháp chế 02.06.2019
9. Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng Phòng Thanh tra - Pháp chế 02.06.2019
10. Thông báo v/v đăng ký xét tốt nghiệp đợt T6/2019 cho sinh viên hệ chính quy từ Khóa 10 trở về trước. Phòng Đào tạo 31.05.2019
11. Thông báo V/v hướng dẫn tổng kết và bình xét các danh hiệu TĐ-KT năm học 2018-2019. Phòng Hành chính - Tổ chức 31.05.2019
12. Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2019. Phòng Kế hoạch - Tài chính 27.05.2019
13. Thông báo v/v đăng ký mở lớp cải thiện năm học 2019-2020. Phòng Đào tạo 24.05.2019
14. Thông báo danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin 23.05.2019
15. Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 13, 14, 15 và 16 học kỳ I năm học 2018 - 2019. Phòng Công tác HSSV 22.05.2019
16. Thông báo lịch thi và phân công coi thi đợt thi lại tháng 5/2019 (đợt II năm học 2018 - 2019) Phòng Đào tạo 22.05.2019
17. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch nhạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệ Phòng Thanh tra - Pháp chế 20.05.2019
18. Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 13 và khóa 14. Phòng Công tác HSSV 20.05.2019
19. Thông báo mất điện Phòng Quản trị - Phục vụ 17.05.2019
20. Quyết định v/v quy định mức thu tiền điện sinh hoạt của sinh viên sử dụng ở Ký túc xá. Phòng Công tác HSSV 16.05.2019