Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v chương trình trại hè Anh ngữ 2019 tại ĐH Bách Khoa Laguna-Philippines. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 22.04.2019
2. Thông báo sinh viên khóa 9,10,11,12 nhận bằng tốt nghiệp. Phòng Công tác HSSV 22.04.2019
3. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2019 đối với sinh viên khóa 9, 10, 11, 12 và 13 hên chính quy Phòng Công tác HSSV 22.04.2019
4. Kế hoạch đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2019. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 22.04.2019
5. Quyết định v/v khen thưởng đối với Sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH năm 2019 Phòng Công tác HSSV 22.04.2019
6. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 13 Phòng Đào tạo 19.04.2019
7. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 14 Phòng Đào tạo 19.04.2019
8. Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 17.04.2019
9. Quyết định Ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Trường ĐHKH. Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 16.04.2019
10. Thông báo V/v đăng ký đề tài KHCN của sinh viên năm học 2019-2020 Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 16.04.2019
11. Thông báo v/v đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2019-2020 Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 13.04.2019
12. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 13,14,15 và 16 học kỳ I năm học 2018-2019 Phòng Công tác HSSV 12.04.2019
13. Quyết định v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV Phòng Công tác HSSV 11.04.2019
14. Quyết định v/v buộc thôi học đối với những sinh viên khóa 13, 14 và 15 học kì I năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 11.04.2019
15. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ II năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 11.04.2019
16. Thông báo V/v nộp bổ sung ngân hàng đề thi học kỳ II năm học 2018-2019. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 11.04.2019
17. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019. Phòng Đào tạo 10.04.2019
18. Thông báo v/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2019 Phòng Hành chính - Tổ chức 09.04.2019
19. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 03 năm 2019. Phòng Đào tạo 09.04.2019
20. Quyết định v/v xét cảnh báo kết quả học tập đối với những sinh viên khóa 13,14,15 và 16 học kì I năm học 2018-2019 Phòng Đào tạo 08.04.2019