Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019 và kỷ niệm 16 năm thành lập Trường. Phòng Hành chính - Tổ chức 13.10.2018
2. Thông báo V/v rà soát nâng bậc lương năm 2018. Phòng Hành chính - Tổ chức 13.10.2018
3. Thông báo V/v cử sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 và kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Trường. Phòng Công tác HSSV 13.10.2018
4. Quyết định về việc thành lập Tổ trọng tài Giải bóng đá kỷ niệm 16 năm thành lập Trường Đại học Khoa học 24/10/2002 - 24/10/2018. Đoàn thanh niên 13.10.2018
5. Danh sách xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 10 năm 2018 hệ chính quy Phòng Đào tạo 12.10.2018
6. Danh sách xét tốt nghiệp K8, K9, K10 và K11 đợt tháng 10 năm 2018 hệ chính quy Phòng Đào tạo 12.10.2018
7. Quyết định về việc thành lập Ban khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp Trường ĐHKH năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 10.10.2018
8. Thông báo V/v kế hoạch điều tra việc làm của sinh viên K11, sau 01 năm tốt nghiệp. Phòng Công tác HSSV 10.10.2018
9. Thông báo v/v tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các ngành không chuyên tiếng Anh. Phòng Đào tạo 08.10.2018
10. Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên trường ĐHKH. Phòng Đào tạo 08.10.2018
11. Quyết định về việc xét duyệt triển khai đề tài khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 13,14. Phòng Đào tạo 05.10.2018
12. Quyết định về việc cho sinh viên Giàng A Vàng được thôi học. Phòng Công tác HSSV 05.10.2018
13. Quyết định về việc cho sinh viên Đinh Quang Ngọc được thôi học. Phòng Công tác HSSV 05.10.2018
14. Quyết định về việc xét cảnh báo kết quả học tập đối với những sinh viên khóa 13,14 và 15 học kỳ II năm học 2017-2018. Phòng Đào tạo 05.10.2018
15. Quyết định về việc chỉnh sửa nội dung trên bằng tốt nghiệp đại học. Phòng Công tác HSSV 05.10.2018
16. Thông báo V/v phát động thi đua năm học 2018-2019. Phòng Hành chính - Tổ chức 03.10.2018
17. Thông báo V/v phát động đợt thi đua 2 tháng Phòng Hành chính - Tổ chức 03.10.2018
18. Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra hồ sơ nhập học của sinh viên hệ chính quy khóa 16 năm 2018 tại Trường Đại học Khoa học. Phòng Thanh tra - Pháp chế 02.10.2018
19. Lịch thi và phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện HK hè năm học 2017 - 2018 đợt 2 Phòng Đào tạo 28.09.2018
20. Quyết định về việc khen thưởng học viên cao học khóa học 2016-2018. Phòng Đào tạo 27.09.2018