Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 7 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 21.07.2020
2. Quyết định v/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường ĐHKH năm học 2019-2020. Phòng Tổng hợp 21.07.2020
3. Thông báo V/v tham gia góp ý dự thảo Quy định quản lý, sử dụng hệ thống Camera giám sát tại Trường ĐHKH. Phòng Quản trị - Phục vụ 17.07.2020
4. Kế hoạch nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học ĐHTN đợt 1 năm 2020 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 16.07.2020
5. Quyết định về việc khen thưởng đối với sinh viên đạt danh hiệu Xuất sắc tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức chính quy đợt tháng 5 năm 2020 Phòng Công tác HSSV 15.07.2020
6. Quyết định v/v duyệt triển khai đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 14.07.2020
7. Thông báo v/v Tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2020 Phòng Công tác HSSV 13.07.2020
8. Thông báo lịch thi và PCCT chính thức các lớp cải thiện đợt 4 năm học 2019 - 2020 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 13.07.2020
9. Thông báo lịch thi và PCCT chính thức các lớp cải thiện đợt 3 năm học 2019 - 2020 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 13.07.2020
10. Quyết định v/v quy định mức thu học phí hệ sau đại học (Áp dụng cho học viên trúng tuyển năm học 2020-2021) Phòng Kế hoạch - Tài chính 13.07.2020
11. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo hệ liên thông chính quy, văn bằng 2 chính quy ( Áp dụng đối với việc thi, xét tuyển năm học 2020 - 2021) Phòng Kế hoạch - Tài chính 11.07.2020
12. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo đại học chương trình trọng điểm chất lượng cao năm học 2020-2021. Phòng Kế hoạch - Tài chính 10.07.2020
13. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo hệ VLVH, văng bằng 2 (VLVH), liên thông (VLVH) ( Áp dụng đối với việc thi, xét tuyển năm học 2020 - 2021) Phòng Kế hoạch - Tài chính 10.07.2020
14. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên hệ đại học chính quy (Áp dụng cho năm học 2020-2021 và học kỳ phụ năm học 2020-2021) Phòng Kế hoạch - Tài chính 10.07.2020
15. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 10.07.2020
16. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 10.07.2020
17. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 10.07.2020
18. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên hệ đại học chính quy (Áp dụng cho năm học 2020-2021 và học kỳ phụ năm học 2020-2021) Phòng Kế hoạch - Tài chính 10.07.2020
19. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 -2020 khóa 16 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 09.07.2020
20. Quyết định v/v công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 14 (2016-2020) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 09.07.2020