Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v đánh giá ngân hàng đề thi Học kỳ I năm học 2017-2018. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 30.11.2017
2. Thông báo danh sách sinh viên Khóa 15 còn thiếu các khoản thu nhập học. Phòng Kế hoạch - Tài chính 27.11.2017
3. Thông báo V/v tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài đợt 3 năm 2017 Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 27.11.2017
4. Thông báo sinh viên khóa 7,8,9,10 và 11 nhận bằng tốt nghiệp. Phòng Công tác HSSV 27.11.2017
5. Quyết định v/v thành lập Ban kiểm kê, đánh giá lại tài sản nhà nước năm 2017 Phòng Quản trị - Phục vụ 27.11.2017
6. Thông báo lịch phân công cán bộ giám sát phòng thi HK I năm học 2017-2018 khóa 12,13,14 Phòng Đào tạo 23.11.2017
7. Thông báo V/v kiểm kê tài sản năm 2017 Phòng Quản trị - Phục vụ 22.11.2017
8. Thông báo v/v chi trả tiền trợ cấp năm học 2016-2017 cho sinh viên khóa 11,12,13,14 Phòng Kế hoạch - Tài chính 22.11.2017
9. Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ viên chức năm học 2017-2018. Phòng Hành chính - Tổ chức 22.11.2017
10. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội thảo chuyên đề " Kỹ năng mềm trong triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học". Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 22.11.2017
11. Quyết định v/v công nhận điểm thưởng cho sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 22.11.2017
12. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo, ban hành văn bản quản lý nội bộ và văn bản hành chính cho cán bộ, viên chức năm 2017. Phòng Thanh tra - Pháp chế 22.11.2017
13. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. Phòng Đào tạo 22.11.2017
14. Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa 12,13 và 14 năm học 2016-2017. Phòng Công tác HSSV 16.11.2017
15. Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 12,13 và 14 học kỳ II năm học 2016-2017 Phòng Công tác HSSV 16.11.2017
16. Công văn V/v Quy định chi hỗ trợ chức danh năm 2017. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 16.11.2017
17. Quyết định v/v buộc thôi học đối với những sinh viên khóa 12,13 và 14 học kì II năm học 2016-2017 Phòng Công tác HSSV 16.11.2017
18. Quyết định v/v khen thưởng đối với tập thể Xuất sắc, tập thể Tiên tiến năm học 2016-2017. Phòng Hành chính - Tổ chức 16.11.2017
19. Thông báo V/v tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo ban hành văn bản quản lý nội bộ và văn bản hành chính cho cán bộ, viên chức năm 2017. Phòng Thanh tra - Pháp chế 14.11.2017
20. Thông báo v/v chuyển tiền và cung cấp số tài khoản của sinh viên để thực hiện chi trả các khoản tiền miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp. Phòng Kế hoạch - Tài chính 14.11.2017