Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v thực hiện Kế hoạch cập nhật minh chứng vào phần mềm. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 23.01.2018
2. Thông báo V/v hoàn thiện thông tin cá nhân sinh viên khóa 12. Phòng Công tác HSSV 19.01.2018
3. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2018 đối với sinh viên khóa 8,9,10 và 11 hệ chính quy. Phòng Công tác HSSV 19.01.2018
4. Quyết định v/v Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức để hưởng hệ số thu nhập tăng thêm Trường ĐHKH. Phòng Hành chính - Tổ chức 18.01.2018
5. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt tháng 12 năm 2017. Phòng Đào tạo 18.01.2018
6. Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện HK I năm học 2017-2018 đối với sinh viên khóa 12,13 và 14. Phòng Công tác HSSV 18.01.2018
7. Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 12. Phòng Đào tạo 18.01.2018
8. Quyết định v/v điều động sinh viên đi học Giáo dục quốc phòng. Phòng Công tác HSSV 18.01.2018
9. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2017. Phòng Đào tạo 18.01.2018
10. Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 12 Phòng Đào tạo 16.01.2018
11. Thông báo V/v tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản VOffice. Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 15.01.2018
12. Thông báo V/v hướng dẫn đăng ký cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2018. Phòng Hành chính - Tổ chức 15.01.2018
13. Thông báo v/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ 1 (2017 - 2018) Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 12.01.2018
14. Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ/CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Phòng Thanh tra - Pháp chế 10.01.2018
15. Quyết định v/v thay đổi cán bộ tham gia Giáo viên chủ nhiệm năm học 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 10.01.2018
16. Quyết định v/v khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Phòng Công tác HSSV 10.01.2018
17. Quyết định v/v thay đổi cán bộ tham gia Giáo viên chủ nhiệm năm học 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 10.01.2018
18. Quyết định v/v chi thưởng cho sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2016-2018 Phòng Kế hoạch - Tài chính 10.01.2018
19. Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến, GD pháp luật năm 2017 của Trường ĐHKH. Phòng Thanh tra - Pháp chế 05.01.2018
20. Thông báo v/v chi trả tiền trợ cấp, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm năm học 2016-2017. Phòng Kế hoạch - Tài chính 05.01.2018