Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v thực hiện giờ làm việc mùa đông. Phòng Hành chính - Tổ chức 05.10.2017
2. Thông báo V/v kiểm tra công tác cấp phát Bằng tốt nghiệp đại học trong năm 2016 đối với sinh viên hệ chính quy. Phòng Thanh tra - Pháp chế 05.10.2017
3. Thông báo v/v làm thẻ sinh viên đợt 2 năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 15. Phòng Công tác HSSV 05.10.2017
4. Thông báo V/v đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Website trường ĐHKH. Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 05.10.2017
5. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về Khoa học thư viện (Chương trình Thư viện - Thiết bị Trường học Phòng Đào tạo 05.10.2017
6. Quyết định v/v kiện toàn Ban Biên tập, Ban Quản trị Website Trường ĐHKH năm học 2017-2018 Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 05.10.2017
7. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 09 năm 2017. Phòng Đào tạo 01.10.2017
8. Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo chính quy khóa học 2016-2017. Phòng Công tác HSSV 01.10.2017
9. Quyết định v/v ban hành Bộ công cụ khảo sát và tài liệu Hướng dẫn triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công. Phòng Hành chính - Tổ chức 01.10.2017
10. Thông báo kết luận của HĐ xét học vụ HK II năm học 2016-2017. Phòng Đào tạo 01.10.2017
11. Thông báo về lễ trao bằng thạc sĩ. Phòng Đào tạo 01.10.2017
12. Thông báo v/v kích hoạt và cung cấp số tài khoản của sinh viên để thực hiện chi trả các khoản tiền miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp. Phòng Kế hoạch - Tài chính 01.10.2017
13. Thông báo v/v thay đổi lịch thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2017. Phòng Hành chính - Tổ chức 01.10.2017
14. Thông báo V/v đăng ký thi đua năm học 2017-2018. Phòng Hành chính - Tổ chức 01.10.2017
15. Thông báo V/v họp xét khen thưởng sinh viên. Phòng Công tác HSSV 01.10.2017
16. Quyết định v/v xét cảnh báo kết quả học tập đối với những sinh viên khóa 12,13 và 14 học kì II năm học 2016-2017 Phòng Đào tạo 01.10.2017
17. Thông báo v/v tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các ngành không chuyên tiếng Anh. Phòng Đào tạo 01.10.2017
18. Thông báo mất điện. Phòng Quản trị - Phục vụ 27.09.2017
19. Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên tham gia thi đấu các môn thể thao trong ngày hội Văn hóa dân tộc Dao tỉnh Tuyên Quang năm 2017. Phòng Công tác HSSV 27.09.2017
20. Kế hoạch tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ đầu tháng năm học 2017 - 2018 Phòng Hành chính - Tổ chức 21.09.2017