Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v góp ý dự thảo: Quy định thực hiện kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên. Phòng Hành chính - Tổ chức 25.08.2017
2. Thông báo V/v đề nghị khen thưởng nhân dịp 15 năm thành lập trường. Phòng Hành chính - Tổ chức 25.08.2017
3. Thông báo v/v tổ chức Đại hội lớp năm học 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 25.08.2017
4. Quyết định v/v thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống trường ĐHKH. Phòng Hành chính - Tổ chức 25.08.2017
5. Quyết định v/v thành lập Trung đội Dân quân tự vệ Trường ĐHKH năm 2017. Phòng Công tác HSSV 22.08.2017
6. Thông báo V/v thực hiện Quy chế ba công khai. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 22.08.2017
7. Thông báo danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi học kỳ hè (2016-2017). Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 22.08.2017
8. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2017. Phòng Đào tạo 17.08.2017
9. Thông báo V/v mời tham gia khóa tập huấn dự án INASP. Phòng Hành chính - Tổ chức 17.08.2017
10. Thông báo v/v rà soát số tài khoản ngân hàng đối với sinh viên được hưởng chế độ chính sách trong học kỳ II năm học 2016-2017. Phòng Kế hoạch - Tài chính 17.08.2017
11. Danh sách hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên NCKH K11 Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 17.08.2017
12. Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học. Phòng Hành chính - Tổ chức 15.08.2017
13. Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2017. Phòng Hành chính - Tổ chức 15.08.2017
14. Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Khúc Thị Hương được quay trở lại học tập. Phòng Công tác HSSV 15.08.2017
15. Thông báo V/v vận dụng chế độ đặc thù trong tuyển sinh đối với các TS diện 3T. Phòng Đào tạo 15.08.2017
16. Thông báo v/v thu học phí HK I năm học 2017-2018 của sinh viên. Phòng Kế hoạch - Tài chính 15.08.2017
17. Thông báo V/v cử CBGV tham gia huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2017. Phòng Công tác HSSV 10.08.2017
18. Quyết định v/v thành lập lớp hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa học 2017-2019. Phòng Công tác HSSV 10.08.2017
19. Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân HK II năm học 2016-2017. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 08.08.2017
20. Thông báo V/v báo cáo Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2017 của Trường ĐHKH. Phòng Hành chính - Tổ chức 06.08.2017