Phòng Đào tạo QLKH & HTQT | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Lịch thi tuyển sinh sau đại học tháng 4 năm 2021 16.04.2021
2. Hội thảo trực tuyến UniSmartItaly - HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC VỚI Ý 15.04.2021
3. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 3 năm 2021 09.04.2021
4. Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập đối với các sinh viên hệ chính quy khóa 15,16,17,18 học kỳ I năm học 2020-2021 09.04.2021
5. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 02.04.2021
6. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 02.04.2021
7. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 02.04.2021
8. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 02.04.2021
9. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 02.04.2021
10. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 02.04.2021
11. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 3 năm 2021 02.04.2021
12. Thông báo V/v nghiệm thu đề tài sinh viên NCKH năm học 2020-2021 19.03.2021
13. Thông báo V/v đăng kí đề tài NCKH của sinh viên năm học 2021-2022 19.03.2021
14. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Luật. 18.03.2021
15. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 12 năm 2020. 04.03.2021
16. Thông báo V/v xét học vụ đối với sinh viên các khóa 15,16,17 và 18 hệ đại học chính quy. 02.03.2021
17. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin- Thư viện 23.02.2021
18. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin- Thư viện 23.02.2021
19. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội 23.02.2021
20. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội 23.02.2021