Phòng, chống dịch COVID-19 | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Công văn số 3548/UBND-KGVX v/v áp dụng một số biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 28.07.2021
2. Công văn số 3464/UBND-KGVX v/v tăng cường phòng,chống dịch COVID-19 24.07.2021
3. Thông báo v/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 23.07.2021
4. Công văn số 3345/UBND-KGVX v/v tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 20.07.2021
5. Công văn số 3281/UBND-KGVX v/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện mục tiêu kép 15.07.2021
6. Công văn số 3143/UBND-KGVX v/v tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19 08.07.2021
7. Quyết định số 2995/QĐ-BYT v/v ban hàn Hướng dẫn tạm thời khám sáng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 19.06.2021
8. Công văn số 2483/UBND-KGVX về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 03.06.2021
9. Công văn số 274-CV/TU v/v phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 03.06.2021
10. Công văn 2352/UBND-KGVX v/v tăng cường công tác quản lý, kiểm soát người ra, vào tỉnh để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 27.05.2021
11. Công văn số 896/ĐHTN-CTHSSV v/v đảm báo các nội dung phòng, chống dịch COVID-19 27.05.2021
12. Công văn số 1963/SYT-NVY v/v tăng cường truy vết các trường hợp F1, F2 và hướng dẫn các biện pháp cách ly y tế đối với các trường hợp liên quan trường hợp mắc COVID-19 20.05.2021
13. Tài liệu giới thiệu bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 18.05.2021
14. Văn bản số 811/ĐHTN-CTHSSV v/v tăng cường đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 17.05.2021
15. Công văn số 2078/UBND-KGVX về tập trung xét nghiệm và đảm bảo phương án phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 17.05.2021
16. Thông báo v/v rà soát, thống kê số lượng người học có liên quan đến dịch COVID-19 13.05.2021
17. Thông báo v/v rà soát, thống kê số lượng CB, VC, NLĐ, NH có liên quan đến dịch COVID-19 10.05.2021
18. Thông báo v/v tạm dừng xuống trường do dịch bệnh Covid-19 06.05.2021
19. Sở Y tế Thái Nguyên - CV 1408/SYT-NVY v/v tăng cường rà soát, lập danh sách các trường hợp đi từ vùng dịch trở về trong phòng, chống dịch COVId-19 04.05.2021
20. UBND tỉnh Thái Nguyên CV 1837/UBND-KGVX v/v thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 02.05.2021