Phòng, chống dịch COVID-19 | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v rà soát, thống kê số lượng người học có liên quan đến dịch COVID-19 13.05.2021
2. Thông báo v/v rà soát, thống kê số lượng CB, VC, NLĐ, NH có liên quan đến dịch COVID-19 10.05.2021
3. Thông báo v/v tạm dừng xuống trường do dịch bệnh Covid-19 06.05.2021
4. Sở Y tế Thái Nguyên - CV 1408/SYT-NVY v/v tăng cường rà soát, lập danh sách các trường hợp đi từ vùng dịch trở về trong phòng, chống dịch COVId-19 04.05.2021
5. UBND tỉnh Thái Nguyên CV 1837/UBND-KGVX v/v thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 02.05.2021
6. UBND tỉnh Thái Nguyên CV 1840/UBND-KGVX v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay 02.05.2021
7. Sở Y tế Thái Nguyên - CV1383/SYT-NVY v/v tăng cường rà soát các trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 30.04.2021
8. Thông báo v/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 29.04.2021
9. Thông báo vv tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 27.04.2021
10. Công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 23.04.2021
11. Thông báo v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán 2021 16.02.2021
12. Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 02.02.2021
13. Sổ tay hướng dẫn phòng, chống dịch COVID 19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới 20.09.2020
14. Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học 15.09.2020
15. Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 v/v bạn hành Sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới 10.09.2020
16. Thông báo v/v tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 16.04.2020
17. Thông báo v/v thực hiện chế độ làm việc trong thời gian cao điểm phòng. chống dịch COVID-19 của Trường Đại học Khoa học 31.03.2020
18. Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 31.03.2020
19. Chỉ thị số 15 CT-TTg của Thủ tướng chính phủ v/v quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 28.03.2020
20. Quyết định v/v ban hành Hướng dẫn giám sát và phòng, chống COVID-19 19.03.2020