Phòng, chống dịch COVID-19 | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Công văn 6557/UBND-KGVX v/v tăng cường kiềm soát, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2 30.12.2021
2. Công văn số 6512/UBND-KGVX v/v tằng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 25.12.2021
3. Công văn số 4145/UBND-VP v/v triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố 25.11.2021
4. Thông báo V/v tăng cường công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 09.11.2021
5. Công văn 5373/UBND-KGVX v/v tăng cường giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 03.11.2021
6. Thông báo v/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 02.11.2021
7. Công văn số 5066/UBND-KGVX v/v thực hiện biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 19.10.2021
8. Nghị quyết 128/NQ-CP Ban hành Quy định tạm thời Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 13.10.2021
9. Công văn 3362/UBND-VP v/v phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn trong tổ chức dạy học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 30.09.2021
10. Công văn 4616/UBND-KGVX v/v điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới 27.09.2021
11. Công văn số 3909/UBND-KGVX v/v áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người từ tỉnh Bắc Ninh vào tỉnh Thái Nguyên 17.08.2021
12. Quyết định số 3802/QĐ-BYT v/v ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sáng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 11.08.2021
13. Công điện về phòng chống dịch Covid-19 01.08.2021
14. Công văn số 3548/UBND-KGVX v/v áp dụng một số biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 28.07.2021
15. Công văn số 3464/UBND-KGVX v/v tăng cường phòng,chống dịch COVID-19 24.07.2021
16. Thông báo v/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 23.07.2021
17. Công văn số 3345/UBND-KGVX v/v tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 20.07.2021
18. Công văn số 3281/UBND-KGVX v/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện mục tiêu kép 15.07.2021
19. Công văn số 3143/UBND-KGVX v/v tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19 08.07.2021
20. Quyết định số 2995/QĐ-BYT v/v ban hàn Hướng dẫn tạm thời khám sáng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 19.06.2021