Về việc góp ý vào Dự thảo Quy định tạm thời về tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin của Trường Đại học Khoa học

Đơn vị:
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Ngày:
21.08.2020
Đã xem:
118 lần