Hệ thống văn bản

Thông báo vv tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2022 và bổ sung hồ sơ chế độ chính sách trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Đơn vị:
Phòng Công tác HSSV
Ngày:
03.03.2022
Đã xem:
84 lần