Hệ thống văn bản

Thông báo V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định về việc ban hành các Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần của Trường Đại học Khoa học.

Đơn vị:
Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
Ngày:
20.10.2020
Đã xem:
98 lần