Thông báo v/v tạm dừng hoạt động các thiết bị hạ tầng mạng và máy chủ phục vụ công tác thi công phòng máy chủ.

Đơn vị:
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Ngày:
19.11.2021
Đã xem:
51 lần