Thông báo v/v nộp tiền KTX học kỳ I năm học 2020-2021 và nộp tiền Ký túc xá còn nợ của sinh viên.

Đơn vị:
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Ngày:
14.12.2020
Đã xem:
179 lần