Thông báo v/v nộp học phí đợt 2 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 1(khóa học 2021-2022) tại Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

Đơn vị:
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Ngày:
31.05.2021
Đã xem:
161 lần