Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2021.

Đơn vị:
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Ngày:
10.03.2021
Đã xem:
154 lần