Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 11/2020.

Đơn vị:
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Ngày:
09.11.2020
Đã xem:
120 lần