Thông báo V/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí đối với sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 7/2021.

Đơn vị:
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Ngày:
08.07.2021
Đã xem:
84 lần