Thông báo v/v nộp học phí còn thiếu của học kỳ I và học phí học kỳ II của cán bộ Trường Đại học Khoa học lớp Văn bằng 2 ngành Ngôn Ngữ Anh

Đơn vị:
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Ngày:
10.03.2021
Đã xem:
109 lần