Thông báo v/v nộp bổ sung học phí học kỳ I năm học 2020-2021 của sinh viên K18 và nộp học phí còn nợ của sinh viên các khóa.

Đơn vị:
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Ngày:
14.12.2020
Đã xem:
169 lần