Hệ thống văn bản

Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên khóa 16, khóa 17 học kỳ II năm học 2021-2022

Đơn vị:
Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
Ngày:
04.06.2022
Đã xem:
136 lần