Hệ thống văn bản

Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên khóa 15,16 học kỳ II năm học 2020-2021

Đơn vị:
Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
Ngày:
10.05.2021
Đã xem:
80 lần