Hệ thống văn bản

Thông báo v/v hướng dẫn sử dụng phần mềm thi trực tuyến Testonline và giám sát thi qua phần mềm MS Teams dành cho Sinh viên.

Đơn vị:
Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
Ngày:
12.01.2022
Đã xem:
297 lần