Hệ thống văn bản

Thông báo V/v góp ý dự thảo Quy định về kiểm tra và thi kết thúc học phần theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐHKH.

Đơn vị:
Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
Ngày:
12.11.2019
Đã xem:
1064 lần