Thông báo v/v gỡ bỏ các thiết bị phát sóng wifi tại nhà hiệu bộ Trường ĐHKH

Đơn vị:
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Ngày:
20.10.2021
Đã xem:
71 lần