Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 6 năm 2022

Đơn vị:
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Ngày:
17.06.2022
Đã xem:
27 lần