Thông báo V/v cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo, tổ chuyên môn và nhóm giúp việc đề án: Chuyển đổi số Trường Đại học Khoa học

Đơn vị:
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Ngày:
15.05.2021
Đã xem:
100 lần