Thông báo v/v chưa nộp học phí đợt 1 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 1 ( khóa học 2021-2022) tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Đơn vị:
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Ngày:
17.03.2021
Đã xem:
95 lần