Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập.

Đơn vị:
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Ngày:
02.10.2020
Đã xem:
120 lần