Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên chính quy trường ĐHKH đợt tháng 10/2021

Đơn vị:
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Ngày:
15.09.2021
Đã xem:
66 lần